Ķekavas novada pasākumu afišas

ZIŅAS

Pierīgas mēri aicina risināt strīdīgos pašvaldības darba organizācijas jautājumus

Pierīgas pašvaldību apvienība (PPA) rosinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Saeimu veikt grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, lai risinātu šobrīd strīdīgos jautājumus par domes un komiteju sēžu darba organizāciju, kā arī proporcionalitātes principa ievērošanu komitejās.

Ķekavas novadā apzinās aizsargājamos biotopus

Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti laika posmā no aprīļa līdz novembrim apsekos Ķekavas novada teritorijas, lai uzskaitītu Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība. Lai veiktu dabas vērtību inventarizāciju, eksperti var apmeklēt arī atsevišķus privātīpašumus.

Valsts meža dienests izziņo meža ugunsnedrošo laiku

Valsts meža dienests ar 27. aprīli visā valsts teritorijā nosaka meža ugunsnedrošā laika posma sākumu. Aicinām iedzīvotājus, uzturoties mežā ugunsnedrošajā laikposmā, ievērot ugunsdrošības prasības, tādējādi mazinot meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas.

Deinstitucionalizācijas procesa aktivitātes Ķekavas novadā

Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI ir ilgstošs pārmaiņu process, kura mērķis ir radīt tādu vidi, kurā personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, patstāvīgi dzīvot un strādāt.